خانه / پارچه گیپور حاشیه دار / تجارت پارچه گیپور حاشیه دار

تجارت پارچه گیپور حاشیه دار

انواع گیپورها، ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنها را از یکدیگر مجزا می کند. تجارت پارچه گیپور حاشیه دار، روشی برای صادرات این محصول است.برخی از پارچه ها دارای طرح خاصی هستند که برای دوخت یک لباس با مدل منحصر به فرد استفاده می شوند. این پارچه ها دارای سبک جدیدی هستند که دوخت را آسان می کند. تجارت پارچه گیپور حاشیه دار در چند سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است و جزو مشاغل پر درآمد محسوب می شود.